Molimo pričekajte

Opći uvjeti

Internetskom trgovinom EUFORIA Oh!line shop za rublje &Co (u daljnjem tekstu "internetska trgovina") upravlja tvrtka Svitanje d.o.o. (u daljnjem tekstu prodavatelj).

Podaci prodavatelja

Naziv: Svitanje d.o.o.
Sjedište: Zgrablići 20, Pazin, HR
OIB: 46773989975
Porezni broj: HR46773989975
Registar: Trgovački sud u Pazinu
Matični broj: 040108058
Temeljni kapital: Iznos temeljnog kapitala društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.
Član/ovi uprave: Boris Šaina
Poslovna banka i račun: Erste&Steiermärkische Bank d.d. IBAN HR4724020061500093609
Broj telefona: 052 686 491
Adresa elektroničke pošte: [email protected]
Radno vrijeme korisničke podrške: Pon - Pet 8-15 h

Opći uvjeti utvrđuju rad internetske trgovine, prava i obveze korisnika i trgovine te reguliraju poslovni odnos između prodavatelja i kupca.
Kao kupca obvezuju vas uvjeti koji vrijede u trenutku kupnje. Prilikom narudžbe (zahtjeva za kupovinom) podsjetit ćemo vas na ove uvjete te ćete morati potvrditi njihovo poznavanje.

Želimo vam omogućiti korištenje internetske trgovine na najbolji mogući način što uključuje nadgledanje rada internetske trgovine, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava.

Zadržavamo pravo promjene sadržaja objavljenog na internetskoj trgovini.

Isključenje odgovornosti

Ne preuzimamo odgovornost za eventualne probleme u radu internetske trgovine i usluga. Ne možemo jamčiti da korištenje internetske trgovine neće biti prekinuto ili bez pogrešaka.

Ni na koji način nismo odgovorni za štetu koju možete pretrpjeti nemogućnošću korištenja internetske trgovine.

Odgovornost za točnost podataka

Morate osigurati da su vaše ime i prezime ili naziv, adresa e-pošte, poštanska adresa i drugi podaci istiniti i točni. Imamo vas pravo kontaktirati kako bi provjerili točnost podataka.
Dužni ste čuvati podatke o svom korisničkom računu tajnim te ste u potpunosti odgovorni za štetu nastalu neautoriziranim korištenjem vašeg korisničkog računa.

Isključenje iz uporabe

Suglasni ste da nećete koristiti ovu internetsku trgovinu na način da šteti nama (prodavatelju) ili trećim osobama. Smijete koristiti internetsku trgovinu samo za slanje istinitih, obvezujućih i pravno valjanih narudžbi odnosno zahtjeva za kupovinom. Otkrijemo li zloupotrebu internetske trgovine i lažne narudžbe obavijestiti ćemo nadležna tijela i onemogućiti vam daljnje korištenje internetske trgovine.

Promjene

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove opće uvjete. Promjene stupaju na snagu danom objave na internetskoj trgovini. Savjetujemo vam periodično provjeravanje ovih uvjeta radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio našeg poslovanja, što uključuje i internetsku trgovinu, odnosno bilo koji njezin dio.

Povoljnije pravo

Ukoliko bi bilo koje pitanje uređeno ovim uvjetima bilo za vas (potrošača) povoljnije uređeno zakonom ili drugim primjenjivim propisom, primijenit ćemo takvu povoljniju odredbu.

Nadležnost

Za sve sporove proizašle iz korištenja internetske trgovine nadležan je sud u sjedištu prodavatelja.

Postupak naručivanja

Klikom na gumb "Dodaj u košaricu" odabrani proizvod dodajete u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod niste rezervirali niti naručili. Možete nastaviti dodavati proizvode ili izvršiti pregled košarice klikom na „Pregledaj košaricu“ ili možete odabrati „Dovrši kupnju“ nakon čega ćete započeti s postupkom unosa vaših osobnih podataka i podataka za dostavu. Nakon unesenih podataka odabrat ćete način dostave (ako ih je više ponuđeno) i način plaćanja.

Na kraju ćete na pregledu narudžbe imati mogućnost još jednom pregledati vaše upisane podatke. Narudžbu ćete moći dovršiti nakon što potvrdite da ste upoznati s uvjetima kupnje i politikom privatnosti.

Sklapanje ugovora

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem internetske trgovine regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir načela i odredbe direktiva i uredbi Europske unije. Sklapanje ugovora putem internetske trgovine predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Izlaganje robe u internetskoj trgovini ne predstavlja za nas obvezujuću ponudu već samo neobvezujući online katalog. Pritiskom na tipku „Naruči s obvezom plaćanja“, šaljete nam ponudu za kupnju (narudžbu) s obvezom plaćanja za robu u košarici.

Mi vam na adresu e-pošte odmah šaljemo potvrdu da smo zaprimili vaš zahtjev (ponudu) za kupnjom. Ova potvrda ne predstavlja prihvat narudžbe i sklapanje ugovora.

Možemo prihvatiti vaš zahtjev (narudžbu) u roku od dva dana te vas o tome obavijestiti e-poštom. Vaše zaprimanje obavijesti o prihvatu narudžbe smatra se trenutkom sklapanja ugovora.

Cijene

Cijene su izražene u eurima i sadrže zakonom propisani PDV.

Jezici ponuđeni za sklapanje ugovora

Ugovor se sklapa na hrvatskom jeziku.

Rješavanje potrošačkih sporova

Svaki spor želimo riješiti sporazumno, no vaše je pravo da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

Spor ćemo pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Alternativno rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju spora s prodavateljem kupac može podnijeti prijavu i Europskoj komisiji putem online platforme za rješavanje sporova.